CİLTLİ ÜRÜNLER

Anlaşma yapılan Matbaa yada Matbaalar belirli bir Sıra / Seri Numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir. Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il kodu olan 35 yer almaktadır. Bu il kodunun dışında Anlaşmalı Belge basımı yapamaz, çoğaltamaz.

Anlaşma yapılan Matbaa yada Matbaalar belirli bir Sıra / Seri Numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir. Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il kodu olan 35 yer almaktadır. Bu il kodunun dışında Anlaşmalı Belge basımı yapamaz, çoğaltamaz.

Anlaşmalı Matbaa dışında kalan Matbaalar Maliye ile anlaşmalı evrak basamaz. Fatura, irsaliye vb. mali evrakların anlaşmalı matbaalarda basılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır.

  Şirketler için;

• Vergi levhası fotokopisi

• KDV veya G.V son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi

• İmza Sirküleri

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

  Şahıs Firmaları için;

• Vergi levhası fotokopisi

• KDV veya G.V son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi

• Kimlik fotokopisi

• İmza Beyannamesi